Menneskene

Peter T Hansen 07 sepia.jpg

Peter T. Hansen

​Cand. Jur. 1979

Kompetanseområder:

 • Akkord- og konkursrett

 • Arbeidsrett

 • Avtale- og kontraktsrett

 • Forretningsjus

 • Privatrett

 • Selskapsrett

 

Medlem Advokatforeningens Disiplinærutvalg fra 2008

Kompetanseområder >

Harald B. Wibye

​Cand. Jur. 1990

Kompetanseområder:

 • Forretningsjus

 • Kontraktsrett

 • Kjøp og salg av aksjeselskaper

 • Arverett

 • Barnevernsrett

 • Familierett

 • Eiendomsoverdragelser

 • Entrepriserett

 • Styreverv

Kompetanseområder >

Harald B Wibye 04sepia.jpg
Liss Maureen Johannessen 01 sepia.jpg

Liss M. Johannessen

 • Advokatsekretær hos Advokatene i Lykkeberg siden 1996

 • Tidligere erfaring fra Regjeringsadvokaten, og andre advokatkontorer.

 • Regnskapskyndig

Kompetanseområder >

Helge S Gasser 06sepia.jpg

Helge S. Gasser

​Cand. Jur. 2000

Kompetanseområder:

 • Avtale- og kontraktsrett

 • Arbeidsrett

 • Arve- og skifterett

 • Barne- og familierett

 • Fast eiendom og husleierett

 • Kjøpsrett

Kompetanseområder >

Johannes Bakkevig 02 sepia.jpg

Johannes Bakkevig

​Master i rettsvitenskap 2008

Kompetanseområder

 • Strafferett

 • Foreldretvister

 • Familierett

 • Personskade

 • Avtale- og kontraktsrett

 • Arve- og skifterett

 • Fast eiendom og husleierett

 

Fast forsvarer i Fredrikstad tingrett og Borgarting lagmannsrett

Kompetanseområder >

Svein Inge Johansen

​Cand. Jur. 1994

Kompetanseområder:

 • Familierett

 • Arve- og skifterett

 • Vergemål

 • Barnevern

 • Fast eiendoms rettsforhold (inkl. skjøter)

 • Avtale- og kontraktsrett

 • Straffesaker

Kompetanseområder >

Svein Inge 03 crop sepia.jpg
Katrine 03.jpg

Katrine Marita Larsen

Kompetanseområder >

 • Advokatsekretær hos Advokatene i Lykkeberg siden 2020

 • Tidligere erfaring fra forsikring- og revisjonsbransjen