Menneskene

Peter T. Hansen

Kompetanseområder >

Sigmund Z. Berg

Kompetanseområder >

Harald B. Wibye

Kompetanseområder >

Helge S. Gasser

Kompetanseområder >

Johannes Bakkevig

Kompetanseområder >

Svein Inge Johansen

Kompetanseområder >

Katrine Marita Larsen

Kompetanseområder >

  • Advokatsekretær hos Advokatene i Lykkeberg siden 2020

  • Tidligere erfaring fra forsikring- og revisjonsbransjen

Liss M. Johannessen

Kompetanseområder >

© 2021 Advokatene i Lykkeberg

Levert av Mint Media AS